Filmopname De Waterhof beweegt

Filmopname oktober 2020 De Waterhof beweegt!

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft in samenwerking met de KVLO (Koninklijke vereniging voor lichamelijke opvoeding) een promotiefilmpje gemaakt over al het bewegen in en rond De Waterhof. Dit filmpje dient ter inspiratie voor vakdocenten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die meer willen met bewegen in en rond de school. Ook wordt het filmpje ingezet bij de scholing van gezonde school coordinatoren. De Waterhof is een gezonde school op het gebied van bewegen en sport. In het filmpje is duidelijk te zien hoe we vanuit de visie het leren bewegen en bewegend leren met het team vormgeven. 

Klik hier om het filmpje af te spelen.