Aanmelden/inschrijven

U kunt inschrijven als uw kind 2 jaar is. Dit is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Alvorens in te schrijven ontvangen wij u graag voor een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin wij de werkwijze van onze school toelichten en vervolgens sluiten wij af met een rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie van uw keuze. Bij dit gesprek ontvangt u het inschrijfformulier, een leuk leesboekje voor uw kind en zonodig een aanmeldingsformulier voor het overblijven. Vanwege de coronamaatregelen doen wij deze afspraken momenteel met 1 ouder en eventueel uw kind, mochten beide ouders een afspraak wensen, plannen wij hiervoor 2 afzonderlijke afspraken. Hoe eerder u uw kind inschrijft, hoe groter de zekerheid dat uw kind geplaatst kan worden.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met het kleuteronderwijs op De Waterhof? Onder voorbehoud van de corona regelgeving zijn alle geïnteresseerde ouders met hun peuters (vanaf 3 jaar) elke woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur welkom op onze locatie Angolastraat tijdens 'Kijk je rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit mag ook voordat u een kennismakingsgesprek met rondleiding heeft gehad. I.v.m. de coronamaatregelen, verzoeken wij u zich hiervoor in te schrijven via email aanmelding. Er is per keer plaats voor maximaal 6 peuters met 1 ouder. Hierbij houden wij ons aan de 1,5 meter regel.

Een keer per jaar organiseren wij een Open Dag voor nieuwe ouders en hun kinderen, die geinteresseerd zijn in onze school. De datum hiervan zal via onze website worden gecommuniceerd.