Leerlingenraad/Eco schools

De leerlingenraad van de Waterhof bestaat uit leerlingen van beide locaties uit de groepen 5 t/m 8. 

Voor locatie Angolastraat zijn dit: Benyamin, Mischa, Noor en Beau-Linde. Voor locatie Lepelaarstraat zijn dit: Hanna, Liam, Briony en Lyke. Na de zomervakantie worden de leeringenraden uitgebreid met nieuwe leden uit onze groepen 5.

Zij vertegenwoordigen de leerlingen en hebben een nauw contact met de directeur en het team van leerkrachten.

Ook maken zij deel uit het van Eco-Schools team.

Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van de zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven scholen zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats om de Groene Vlag te houden. 
De Waterhof doet hieraan mee en heeft een eigen enthousiast Eco-team samengesteld. De leerlingenraad heeft hierin een grote rol.

Op maandag 29 juni 2020 is op beide locaties de intentieverklaring ondertekend door de directeur en door de leerlingenraad.