Contact

CBS De Waterhof

Wij verzoeken u uw telefoonnummer te vermelden in uw email, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

email: Mail naar CBS De Waterhof (administratie.waterhof@scodelft.nl)

Ouderraad: Mail naar de OR van De Waterhof (or.waterhof@scodelft.nl)

Medezeggenschapsraad: Mail naar de MR van De Waterhof (mr.waterhof@scodelft.nl)

Locatie Angolastraat

Angolastraat 3
2622 EA  DELFT
tel. 015 - 261 76 70

Locatie Lepelaarstraat

Lepelaarstraat 1
2623 EA  DELFT
tel. 015 - 261 03 72

Klik hier voor toegang tot het ouderportaal Parnassys.

Klik hier voor toegang tot Parro. U kunt de app vinden in de app store en playstore.