Voor ingeschreven kinderen en hun ouders

Na ontvangst van uw aanmeldformulier, sturen wij u binnen een week de bevestiging van uw aanmelding. Als uw kind 3 jaar wordt, wordt de aanmelding automatisch omgezet in een inschrijving. Ruim voor de 4e verjaardag van uw kind neemt de kleuterleerkracht contact met u op om het wennen (maximaal 10 dagdelen voor de 4e verjaardag) met u af te spreken. Het is de bedoeling dat de nieuwe leerlingen die dan instromen zindelijk zijn.

Als uw kind door bijvoorbeeld een verhuizing in een hogere groep instroomt, is dat gedurende het gehele schooljaar mogelijk na inschrijving.

Via diverse media houden wij de ouders goed op de hoogte. Denk hierbij aan email, onze maandelijkse nieuwsbrieven, Parnassys (ouderportaal van onze leerlingadministratie) en Parro (communicatiekanaal van de groep). Via de homepage kunt u inloggen op Parnassys en Parro.