Voor ingeschreven kinderen en hun ouders

Na ontvangst van uw aanmeldformulier, sturen wij u binnen een week de bevestiging van uw inschrijving. Als uw kind is ingeschreven, wordt er in de weken voor de 4e verjaardag contact met u opgenomen door de kleuterleerkracht om in gezamenlijk overleg het startmoment te bepalen. Kinderen van (bijna) 4 jaar kunnen op vijf momenten in het jaar instromen in de kleutergroep. Na iedere schoolvakantie start een nieuw groepje kleuters. De leerkracht besteedt dan extra aandacht aan de nieuwe leerlingen.

Als uw kind door bijvoorbeeld een verhuizing in een hogere groep instroomt, is dat gedurende het gehele schooljaar mogelijk na inschrijving.

Via diverse media houden wij de ouders goed op de hoogte. Denk hierbij aan email, onze maandelijkse nieuwsbrieven, Parnassys (ouderportaal van onze leerlingadministratie) en Parro (communicatiekanaal van de groep). Via de homepage kunt u inloggen op Parnassys en Parro.