Ons team

Schooljaar 2022-2023:

Verdeeld aanwezig over beide locaties:

Directeur: Wilma van der Leeden
Intern begeleider: Inge
Management assistente: Pascalle
Leerkracht Talentontwikkeling: Ilja
Leerkracht en ICT coördinator: Janine en Sape
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Nick

Locatie Angolastraat:

Conciërge: René
Leerkrachten groep 1-2: Dominique en Marianne
Leerkrachten groep 3: Nicoline en Christa
Leerkrachten groep 4: Tim en Janneke
Leerkrachten groep 5: Alperen en Diana
Leerkrachten groep 6: Carolien en Jose
Leerkrachten groep 7: Hanneke en Simon
Leerkracht groep 8: Nicky

Locatie Lepelaarstraat:

Conciërge: René
Leerkrachten groep 1-2: Marise en Colinda
Leerkrachten groep 3: Wendy
Leerkrachten groep 4-5: Leonie en Dionne
Leerkracht groep 5-6: Sape
Leerkracht groep 7-8: Lizanne

Vervanging van leerkrachten:

Als een leerkracht ziek is of om een bepaalde reden (een langere termijn) afwezig is, schakelen wij Poolwest in. Zij zijn een regionale vervangingspool waar ook eigen poolers in dienst zijn. Mochten wij hier geen vervanging kunnen vinden, proberen wij de vervanging te regelen binnen ons eigen team. Als er geen vervanger beschikbaar is, dan verdelen wij de groep over de andere groepen binnen onze school, maar in de huidige coronaperiode is het verdelen van de groep niet aan de orde. In het uiterste geval zullen wij een groep thuisonderwijs aanbieden.