8 juni de school weer helemaal open!

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Waterhof. Zij houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Zij mogen gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de MR. 
De OR vergadert meerdere keren per jaar en vinden plaats op een van onze schoollocaties. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. De vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? U bent van harte welkom!

De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten.
De klassenouders (vanaf volgend schooljaar op beide locaties) hebben daar een belangrijke rol in. Er gebeurt nu al heel veel buiten schooltijd, denk bijvoorbeeld aan de groendagen. Voor vieringen wordt er door ouders heel hard gewerkt op school om de school in de juiste sfeer te brengen en het feest voor de kinderen onvergetelijk te maken.

De huidige Ouderraad bestaat uit de volgende leden:
Marcel Schop, Harry Sommerdijk, Linda Spierenburg, Yvonne de Gier, Shirley Houdijk, Tessa Mol en Diana de Haan namens de ouders en 
Christa van Beekum en Lizanne Verbeek namens het team.

U kunt contact opnemen met de OR via email: mail aan de OR van de Waterhof