Leerlijn Basisvaardigheden

De basisvaardigheden bestaan uit lezen, spelling, taal, schrijven, rekenen en Engels.

In de onderbouw leren we deze basisvaardigheden voornamelijk via spelend leren. Op basis van thema's zoals; bouwen, reizen, ziek zijn enz. worden de basisvaardigheden onderwezen. De kleutergroepen zijn hierbij niet alleen in het klaslokaal, maar breiden hun leergebied uit door te werken op de gang en buiten. De kinderen leren tijdens het spelen o.a. kleuren, vormen, getallen, volgorde enz. Ook wordt hun woordenschat spelenderwijs vergroot, ook door het lekker (voor)lezen in onze Vindplaats op de Angolastraat en onze leeshoek op de Lepelaarstraat.

Vanaf groep 1 bieden wij Engels aan via de methode Stepping Stones. Deze methode is gekozen omdat deze aansluit bij onze leerlijnen, veel bewegen inzet en goed aansluit op het voortgezet onderwijs.

In de hele school wordt instructie op verschillende niveaus gegeven. De leraar bekijkt welke leerlingen extra uitleg nodig hebben of juist extra uitdaging. We werken met moderne methodes i.c.m. chromebooks en/of ipads. De methodes zijn soms per leerjaar en soms groepsdoorbrekend.