Onze visie

Onze school is een open christelijke basisschool waar kinderen onderwijs krijgen van wijze leerkrachten. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen nu en straks, individueel en samen, hun plek in de samenleving innemen en een scheppende bijdrage leveren aan een gezonde wereld.

Wij doen dat door te onderwijzen in de kernvakken (leerlijn basisvaardigheden) en door drie bijzondere leerlijnen. Onder het kopje onze leerlijnen worden onze leerlijnen nader uitgewerkt.

De Waterhof onderscheidt zich als basisschool op een aantal punten:

  • Veel samenwerken waardoor we toekomstgericht kunnen werken aan onze visie 'samen leren, samen wijzer'
  • Engels als tweede taal aan te bieden vanaf groep 1 
  • Aandacht voor sociaal emotioneel leren (zie leerlijn ik, jij, wij)
  • Thematisch werken aan zaakvakkenonderwijs (methode Da Vinci)
  • Het bieden van extra uitdagend onderwijs aan onze (hoog)begaafde leerlingen en aan praktisch ingestelde kinderen in de Talentontwikkeling
  • Er is een dynamische schooldag ontwikkeld. Bewegen zit in het DNA van de school.

  • Engels als tweede taal aan te bieden vanaf groep 1

  • De Vindplaats, waar lekker lezen centraal staat (samenwerking met DOK)