Onze groepen

Op de locatie Lepelaarstraat werken wij met samengestelde groepen. Dit is vanuit twee drijfveren: wij hebben uit onderzoek ontdekt dat kinderen van diverse leeftijdsgroepen bij elkaar in een groep heel veel voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren en daarnaast is het leerlingaantal per groep onvoldoende om er enkele groepen van te maken. Vandaar ook onze visie: 'samen leren, samen wijzer'

Op de locatie Angolastraat hebben wij dit schooljaar 3 gecombineerde groepen (groep 1-2, groep 4-5 en groep 5-6) en 3 niet gecombineerde groepen (groep 3, groep 7 en groep 8). Vanuit onze visie 'samen leren, samen wijzer' wordt ook op deze locatie in toenemende mate groepsdoorbrekend werken ingezet. Dit is een leerproces voor kinderen en leerkrachten en maakt deel uit van de uitwerking van onze visie naar concreet handelen.