Leerlijn Bewegend leren, leren bewegen

Het kenniscentrum sport en bewegen heeft in samenwerking met de KVLO (Koninklijke vereniging voor lichamelijke opvoeding) in oktober 2020 een promotiefilmpje gemaakt over al het bewegen in en rond De Waterhof. Dit filmpje dient ter inspiratie voor vakdocenten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die meer willen met bewegen in en rond de school. Ook wordt het filmpje ingezet bij de scholing van gezonde school coördinatoren. De Waterhof is een gezonde school op het gebied van bewegen en sport. In het filmpje is duidelijk te zien hoe we vanuit de visie het leren bewegen en bewegend leren met het team vormgeven. Klik hier voor het filmpje.

Met onze aanpak hebben wij de krant gehaald! Voor het artikel in Trouw klik hier.

Bewegen in en rond De Waterhof
De Waterhof is een gezonde school op het gebied van bewegen en sport. Dit komt omdat we veel doen aan bewegen in en rond de school. Er wordt bewogen in de klassen, in de sportzalen, op de gangen en op het plein. 

Onze lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een gediplomeerd vakdocent bewegingsonderwijs. Alle groepen krijgen twee keer per week les van de vakdocent. Ook is er de mogelijkheid tot het geven van motorisch remedial teaching. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen die een motorische ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen. 

Missie en visie op bewegen
De missie is: een leven lang met plezier bewegen!
Het gaat erom dat kinderen positief betrokken blijven bij bewegen en sport. Dit lukt alleen als alle kinderen succeservaringen opdoen. Kinderen moeten plezier hebben in bewegen. Dit moet wel op een gezonde manier met aanvaarde normen en waarden gebeuren. Ook moeten kinderen een meervoudige deelname bekwaamheid ontwikkelen. Kinderen moeten zelfstandig met elkaar kunnen bewegen en bewegen kunnen regelen. Daarnaast moeten zij een eigen beweegidentiteit ontwikkelen en willen wij ze iets leren over bewegen en gezondheid.
De visie: bewegen in en rond de school  is erop gericht leerlingen bekwaam te maken tot een verantwoorde (veilige), zelfstandige, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de omringende beweeg en speelcultuur zodat zij een actieve leefstijl, zowel nu als in het heden, aan over houden. 
Dit proberen we te bereiken met:
•    Veel bewegingsactiviteiten in een les aanbieden op niveau met differentiatie
•    Keuze momenten in de les inbouwen zodat kinderen intrinsiek gemotiveerd raken
•    Bewegingsactiviteiten zelfstandig opstarten, op gang houden, aanpassen en eindigen.
•    Traditionele als vernieuwde (trend)sporten aanbieden
•    Motorische, sociale en cognitieve vaardigheden aan te bieden
•    Samenwerken met buurtsportcoach voor veel bewegen in de week
•    Fysieke en sociale veiligheid waarborgen
•    Deelname aan sporttoernooien/sportdagen/clinics
•    Bewegen in de klassen organiseren
•    Bewegen op het plein structureren

Wat doen we allemaal aan bewegen op de Waterhof
In de klas:
•    Beweegtussendoortjes zoals Smart Breaks en Just Dance
•    Fit en Vaardig lessen op het gebied van rekenen en taal
In de speelzaal/gymzaal:
•    Meer lessen bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8 aan de hand
Op het schoolplein/na schooltijd:
•    Gestructureerd buitenspelen in de pauze aan de hand van beweegwijs
•    Richard Krajicek Court (wijkactiviteiten voor alle kinderen die willen meedoen)
•    Samenwerking met de buurtsportcoach
In de buurt:
•    Veel deelname aan sporttoernooien zoals: koningsspelen, zwemmen, volleybal, voetbal, tafeltennis en korfbal.

Wat is Fit en Vaardig?
Bij Fit en Vaardig wordt rekenen en taal gecombineerd met bewegen. Door fit en vaardig lessen hebben kinderen:
•    4 maanden leerwinst na 2 jaar Fit en Vaardig lessen
•    Herhalingslessen van bewegend reken- en taalopdrachten 
•    3x per week: 10 a 15 minuten
•    Wetenschappelijk bewezen door de Rijksuniversiteit Groningen 
Als een van de eerste basisscholen in Delft zijn we met fit en vaardig lessen begonnen. Het Algemeen Dagblad heeft daar in 2017 aandacht aan gegeven. Klik hier voor de registratie hiervan.

Wat zijn Smart Breaks?
Smart Breaks zijn slimme beweegtussendoortjes voor in de klas, gestuurd door een filmpje of animatie op het smartboard. Ze zijn inzetbaar met verschillende doeleinden en de oefeningen vergen geen voorbereidingstijd of extra materiaal. 
Kinderen zitten gemiddeld 7 uur per dag. Op school brengen kinderen maar liefst 70% van hun tijd zittend door. Langdurig onafgebroken zitten brengt negatieve gezondheidseffecten met zich mee. Daarnaast draagt regelmatig bewegen op de korte en lange termijn bij aan het leerklimaat in klas. Daarom is het inroosteren van korte beweegmomenten belangrijk. Smart Breaks maakt het inlassen van deze “beweegtussendoortjes” makkelijk, tijdsefficiënt en leuk!

Op de Waterhof hebben we vanuit onze visie de leerlijn ik, jij en wij. Vanuit deze leerlijn willen we de kinderen hun talenten laten ontwikkelen. Deze leerlijn heeft veel raakvlakken met de leerlijn bewegen. Bewegen regelen met elkaar doen de kinderen vanuit hun rol als juniorcoach. In dit artikel staat beschreven hoe wij deze rol als team met de kinderen ontwikkelen in verschillende contexten.